Publications and presentations

 • TALICH M.: Katastrální mapy ve virtuální mapové sbírce chartae-antiquae.cz. In: 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017, 29. a 30. listopadu 2017, Národní archiv v Praze, http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2017/Talich.pdf
 • TALICH M.: České, slovenské a maďarské polohové geodetické základy v Evropském referenčním rámci EUREF. In: XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, 29. Listopadu 2017, Národní technické muzeum v Praze. (pdf)
 • TALICH M.: Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz In: Staré mapy pohledem do minulosti i budoucnosti. 14. 6. 2016, Francouzský institut v Praze. (pdf)
 • TALICH M.: Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz In: Konference „HISTORICKÉ MAPY“, 23. listopadu 2017, Bratislavský hrad. (pdf)
 • TALICH M.: Digitizing of old maps and on-line tools for using them. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice 26-28 April 2017. (pdf)
 • ANTOŠ F.: Digitalizace starých kartografických děl. In: Konference Digitalizace v paměťových institucích 2017 18. - 20. září 2017, Třeboň. (pdf)
 • TALICH M.: Digitizing of old maps – case of the map collection Chartae-Antiquae.cz In: Digital Cultural Heritage, Berlin, August 30 - September 01, 2017, Staatsbibliothek Berlin. (pdf)
 • HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., TALICH M., BÖHM O.: DIGITAL MODELS OF OLD GLOBES CREATED FROM GLOBE SEGMENTS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 473-480 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.058 https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article9485 (fullext can be requested at Milan.Talich@vugtk.cz)
 • TALICH M., HAVRLANT J., STAŠOVÁ E., ZEMAN M., FENCÍK R.: Tvorba rastrovej mapy III. vojenského mapovania územia Slovenska. In: Kartografická konferencia 2016, 20. a 21 října, Bratislava. https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/gza/dokumenty/KK2016/piatok/BLOK_I/Talich_a_kol.pdf
 • AMBROŽOVÁ K., HAVRLANT J., TALICH M., BÖHM O.: THE PROCESS OF DIGITIZING OF OLD GLOBE. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B5, 2016, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, doi: 10.5194/isprsarchives-XLI-B5-169-2016 https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B5/169/2016/
 • TALICH M.: Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka. In: Kartografická konferencia 2016, 20. a 21 října, Bratislava. https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/gza/dokumenty/KK2016/stvrtok/BLOK_II/Talich.pdf
 • TALICH M.: Digitalizace starých kartografických děl jako nástroj jejich ochrany a sofistikovaného využití In: Východočeská panství na mapách. 9. 6. 2016, Státní oblastní archiv v Zámrsku. (pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F., BÖHM O., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., SOUKUP L.: Chartae-Antiquae.cz – results of the project Cartographic sources as a cultural heritage. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage, Riga 20-22 April 2016. (pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F., BÖHM O., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., SOUKUP L.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu. In: 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015, 2. - 3. 12. 2015, Národní archiv, Praha. http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Talich.pdf, (lokální pdf)
 • TALICH M., SEMOTANOVÁ E., ANTOŠ F., BÖHM O., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., SOUKUP L., CHODĚJOVSKÁ E., ŠIMŮNEK R.: Výsledky projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. In: XXXVI. sympozium z dějin geodézie a kartografie, 25. 11. 2015, Národní technické muzeum, Praha.(pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F.: Virtuální mapová sbírka Chartae Antiquae.cz (staré mapy, glóby a atlasy k využití v památkové péči). In: Den GIS 2015: České kulturní dědictví v GIS, 19. 11. 2015, Národní památkový ústav, Praha (pdf)
 • TALICH M., HAVRLANT J., AMROŽOVÁ K., ANTOŠ F., BÖHM O., SOUKUP L.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví – digitalizace, zpřístupnění, aplikace. 23. Slovenské geodetické dni, Trnava, 5. - 6. 11. 2015 (pdf)
 • AMROŽOVÁ K., TALICH M., HAVRLANT J.: Nový postup digitalizace starých glóbů. 23. Slovenské geodetické dni, Trnava, 5. - 6. 11. 2015 (pdf)
 • TALICH M., AMROŽOVÁ K., HAVRLANT J., BÖHM O.: Digitalizace starých glóbů. 21. Kartografická konference, Lednice, 3. 9. 2015 - 4. 9. 2015 (pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F., AMROŽOVÁ K., HAVRLANT J., BÖHM O., SOUKUP L.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. 21. Kartografická konference, Lednice, 3. 9. 2015 - 4. 9. 2015 (pdf)
 • Talich M., Semotanová E. a kol.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Elektronická publikace u příležitosti výstavy, Praha 2015: Historický ústav AV ČR, vol. 64, ISBN 978-80-7286-262-7, (lokální pdf)
 • CHODĚJOVSKÁ E., SEMOTANOVÁ E., ŠIMŮNEK R.: Historical Landscapes in Bohemia, Regions of Třeboň, Broumov and Praha, Praha : Institute of History, Czech Academy of Science, 2015, ISBN: 978-80-7286-258-0 (lokální pdf)
 • TALICH M.: Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů, přednáška na konferenci Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, 4. června 2015, Národní technická knihovna, Praha (lokální pdf)
 • ŠIMŮNEK R., ANTOŠ F., HAVRLANT J.: Třeboňsko na I. vojenském mapování , Historická geografie vol.40, 2 (2014), p. 153-204 [2014](lokální pdf)
 • ANTOŠ F., BÖHM O., TALICH M.: Accuracy testing of cartometric scanners for old maps digitizing. In: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Budapest, 4-5 September 2014, 8pp, (lokální pdf)
 • ANTOŠ F., TALICH M., BÖHM O., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., SOUKUP L.: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz – důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. In: INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-28. května 2014 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/cs/sbornik. ISSN 1801–2213.
 • TALICH M.: Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. Kapitola v knize: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha : Historický ústav, 2012 - (Chodějovská, E.; Šimůnek, R.), s. 373-386, ISBN 978-80-7286-199-6 (lokální pdf)
 • TALICH M.: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. In: Aplikovaný výzkum v péči o kulturní dědictví – možnosti, výsledky, vize. 19. diskusní setkání, 4. listopadu 2014, Litomyšl. (prezentace v PDF)
 • TALICH M., AMBROŽOVÁ K., ANTOŠ F., BÖHM O., HAVRLANT J., SOUKUP L.: Metoda digitalizace starých glóbů respektující jejich kartografické vlastnosti a Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. In: XXXIV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, 27. 11. 2013, Národní technické muzeum, Praha. http://www.hiu.cas.cz/cs/download/aktuality/2013/sympozium_z-dejin-gak_2013_program.pdf (prezentace v PDF)
 • TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Georeferencing of the Third Military Survey of Austrian Monarchy. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 25–30 August 2013, str. 898-899, International Cartographic Association, ISBN 78-1-907075-06-3 (pdf), (lokální pdf)
 • AMBROŽOVÁ K., TALICH M.: Metoda digitalizace starých glóbů. In: Sborník referátů z vědecké konference „Historické mapy“, Bratislava, Slovensko, 24 října, 2013, str. 7 - 16, 978-80-89060-22-1 (lokální pdf)
 • TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Nový postup georeferencování map III. vojenského mapování. Kartografické listy, 21 (2), Bratislava, Kartografická společnosť Slovenskej republiky v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko, 2013, s. 35-49, ISSN 1336-5274, http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL21/10.pdf
 • TALICH M., AMBROŽOVÁ K.: Digitization of old globes. In: 8th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Rome, Italy, 19-20 September, 2013. V tisku
 • ANTOŠ F., BÖHM O., TALICH M., AMBROŽOVÁ K.: Cartographic sources as a cultural heritage. In: 4th International Symposium of the ICA Commisssion on the History of Cartography; Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, 28-29 June, 2012. (pdf)
 • Prezentace: „Eva Semotanová: Mapové bohatství Česka jako kulturní dědictví“ z vernisáže výstavy „Historické a současné mapy z území České republiky“ pořádané velvyslanectvím České republiky ve Varšavě 6. 3. 2013.(pdf)
 • CHODĚJOVSKÁ E., KREJČÍ J.: The GIS web Map Portal of the Historical Town´s Atals of the Czech Republic(poster)
 • SOUKUP L., HAVRLANT J., BÖHM O., TALICH M.: Elastic Conformal Transformation of Digital Images. In: FIG Working Week 2012 – Territory, environment, and cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012, str. 10, ISBN 97887-90907-98-3, http://fig.net/pub/fig2012/papers/ts02f/TS02F_soukup_havrlant_et_al_5765.pdf (lokální pdf)
 • CHODĚJOVSKÁ E., KREJČÍ J.: The 18th century Prague. Josef Danile Huber´s Images of the capital city of Bohemia, 13 s., rukopis.(pdf)
 • TALICH M., BÖHM O., SOUKUP L.: Classification of digitized old maps and possibilities of its utilization. In: The 7th International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage, International Cartographic Association (ICA) Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage, Barcelona, 19-20 April 2012, str. 13., http://www.e-perimetron.org/Vol_7_3/Talich_et_al.pdf (lokální pdf)
 • Prezentace „Eva Semotanová & Milan Talich: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování“ ze semináře „Digitalizace mapových sbírek a archivů II“, který pořádala Kartografická společnost ČR, Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru dne 4. 11. 2011. (pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F., BÖHM O.: Automatic processing of the first release of derived state maps series for web publication. 25th International Cartographic Conference (ICC2011) and the 15th General Assembly of the International Cartographic Association, Paris, France, 3 - 8 July 2011, v sekci „C3-Digital technologies and cartographic heritage“. ISBN: 978-1-907075-05-6 (pdf)
 • Poster „Eva Semotanová: Pražský “Green Belt“ a jeho proměny v 19. a počátkem 20. století“, prezentovaný na X. sjezdu historiků v Ostravě (14.-16.9. 2011), sekce G „Historická krajina - historický prostor. Realita a virtualita“. (pdf)
 • TALICH M., ANTOŠ F.: Metody a postupy digitalizace a zpřístupnění starých kartografických děl. INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24. - 26. 5. 2011. (pdf)
 • ANTOŠ F., TALICH M., BÖHM O.: Digitizing of Old Maps and their Web Publication. European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 – 08 April 2011 poster, anotace

Periodical reports:

 • Periodical report 2014 (pdf)
 • Periodical report 2013 (pdf)
 • Periodical report 2012 (pdf)
 • Periodical report 2011 (pdf)