Aplikace pro georeferencování glóbů

Aplikace umožňuje vytvořit georeferencovaný digitální obraz glóbu ve válcovém zobrazení z jednotlivých snímků (fotografií) a identických bodů. Aplikace využívá fotogrammetrické metody a pro každý snímek vypočítá pomocí komplexního vyrovnání jeho prvky vnější orientace a následně poskládá jednotlivé snímky do souvislého zobrazení. Zároveň aplikace umožňuje kontrolu a editaci identických bodů, což velmi usnadňuje hledání chyb ve vstupních datech.
Dokumentace k programu (PDF)
Software ke stažení (ZIP)

Software pro georeferencování map III. vojenského mapování 1 : 25 000

Program umožňuje georeferencovat uživatelům jejich vlastní mapové listy III. vojenského mapování 1:25 000. Jako vstup programu slouží obrázek s mapovým listem a textový soubor se souřadnicemi jeho rohů. Výstupem jsou georeferencované dlaždice v JTSK. Program také umožňuje spojovat mapové listy do bezešvé mapy, tím že další mapové listy se transformují do již existujících dlaždic. Z dlaždic je poté možno vygenerovat rastrovou vrstvu pro mapserver a publikovat pomocí WMS.
Dokumentace k programu (PDF)
Software ke stažení (ZIP)

 

Dokumentace k výběrovým řízením

Výzva k podání nabídek - Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů

- Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace (pdf)
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (pdf)
- Protokol o otvírání obálek (pdf)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Výzva k podání nabídek - Dodávka grafické pracovní stanice včetně periferií a SW

- Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (pdf)
- Protokol o otvírání obálek (pdf)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Výzva k podání nabídek - Dodávka přesného stolního kartometrického skeneru formátu A0

- Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace na veřejnou zakázku (pdf)
- Protokol o otvírání obálek (pdf)
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (pdf)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (pdf)

Výzva k podání nabídek - Dodávka výkonného webového serveru

- Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace (pdf)
- Zadávací dokumentace
- Příloha k nabídce: čestné prohlášení