Pozvánka na výstavu, 25. srpna 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu uspořádanou v rámci našeho projektu. Na výstavě budou prezentovány všechny výsledky projektu formou posterů. Výstava se uskuteční od 15. 9. 2015 do 15. 10. 2015 v budově ČÚZK v Praze - Kobylisích a od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2015 v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. U příležitosti výstavy byla vydána i elektronická publikace.

Publikace "Historical Landscapes in Bohemia", 30. června 2015

Východiskem knihy je bilance úhlů pohledu a metodiky dosavadního studia historických krajin, návazně analýza spektra a kritické zhodnocení výpovědní hodnoty historických pramenů využitelných pro jejich studium, a konečně současný stav využití digitálních technologií v oblasti uchovávání a zpřístupňování kartografického dědictví, jakož i ve výzkumu krajiny. Spektrum historických pramenů i metodických postupů jejich interpretace je pro období 15.-20. století prezentováno na trojici modelových území (Třeboňsko, Broumovsko, Praha). Autory knihy jsou Eva Chodějovská, Eva Semotanová a Robert Šimůnek z Historického ústavu AV ČR. Kniha je dostupná v elektronické verzi (pdf) v sekci Publikace a výsledky.

Tisková zpráva - digitalizace barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea., 25. června 2015

Ve středu 24. června 2015 od 10 hodin se uskutečnila v Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci tisková konference k projektu "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví". Tisková konference se konala u příležitosti digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea. Tisková zpráva.

40 tisíc map a 50 modelů glóbů on-line, 17. června 2015

Mapová sbírka se opět rozrostla o několik tisíc map a přibylo i několik modelů glóbů. Glóby si lze prohlížet také jako 2D mapy. Rozšířil se i počet spolupracujících institucí a soukromých sběratelů. Nyní jich je 38.

Opakování semináře "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, 12. června 2015

Včera proběhlo v přednáškovém sále ČÚZK v Praze Kobylisích opakování semináře k našemu projektu. Oba semináře byly plně obsazeny a přednášky o digitalizaci starých map si tak přišlo poslechnout přes 200 posluchačů. Prezentace ze semináře najdete v sekci Publikace a výsledky.

Příspěvek na konferenci "Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě", 5. června 2015

V Národní technické knihovně ve čtvrtek 4. 6. 2015 vystoupil Dr. Talich s přednáškou nazvanou "Zpřístupňování kartografických zdrojů pomocí různých nástrojů", ve které upozornil na dodržování zásad digitalizace starých map a glóbů a také představil výsledky našeho projektu včetně Virtuální mapové sbírky chartae-antiquae.cz. Prezentaci lze najít v sekci Publikace a výsledky.

Barokní glóby z Olomouce a Kroměříže, 4. června 2015

Sbírku 3D modelů glóbů obohatily 4 cenné exempláře z Vlastivědného muzea v Olomouci (hvězdný a zemský Blaeu 1640 a zemský i hvězdný Coronelli 1690). Zároveň jsou zpřístupněny i další modely glóbů, které jsou vystaveny v knihovně na zámku v Kroměříži (hvězdný a zemský Blaeu 1640 a hvězdný Coronelli 1688). Digitalizace těchto glóbů probíhala přímo na zámku v knihovně pomocí našeho unikátního digitalizačního zařízení.

23 modelů glóbů on-line!, 20. dubna 2015

Sbírka glóbů se rozrostla o další 3D modely. Za prohlédnutí určitě stojí hvězdné glóby od Coronelliho (1688), Eimmarta (1705) a Doppelmayra (1728).

Přidány mapové sady, 16. března 2015

Do Virtuální mapové sbírky přibyly nové mapové sady. Naleznete tu Müllerovy mapy (1716, 1720), mapy I., II, i III. vojenského mapování českých zemí, ale i třeba Cassiniho mapu Francie (1756 - 1815) nebo D´Albovu mapu Apeninského poloostrova a Alp (1792 - 1798) či turistické Bělohlavovy mapy z počátku dvacátého století. Jednotlivé mapové listy sad lze vybírat z přehledu kladu listů a prohlížet je pomocí zoomify prohlížečky ve vysokém rozlišení. Některé mapové sady lze zároveň prohlížet jako jednu velkou georeferencovanou mapu a porovnávat je s ostatními starými nebo současnými mapovými díly v naší aplikaci MapComparer. Další mapové sady budou postupně přibývat.

Opakování semináře Kartografické zdroje jako kulturní dědictví bude 11. června 2015, 2. března 2015

Vzhledem k rychlému zaplnění kapacity sálu jsme se rozhodli uspořádat opakování semináře. Termín je 11. června 2015 a místo zůstává stejné, tedy přednáškový sál v budoě ČÚZK v Praze Kobylisích. Registrovat se lze na stránkách VÚGTK. Pozvánka spolu s programem.

Odborný seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, 30. ledna 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví", který pořádáme 12. 3. 2015 v budově ČÚZK. Na semináři se dozvíte informace o celém procesu digitalizace starých map atlasů a glóbů. Předvedeme Vám výsledky dosažené v našem projektu řešeném ve VÚGTK společně s Historickým ústavem AV ČR. Dozvíte se ale také výsledky dosažené v dalších partnerských projektech. Především se však dozvíte, kde si můžete sami nejen vyhledávat a prohlížet, ale i porovnávat a využívat stará kartografická díle ve své odborné praxi či jen pro zábavu. Pozvánka spolu s programem.

35 tisíc map a 9 modelů glóbů on-line, 2. ledna 2015

Ke konci roku 2014 bylo ve Virtuální mapové sbírce zpřístupněno téměř 35.000 map a plánů a také 9 modelů glóbů.

Automatické vyhledávání mapových značek, 14. listopadu 2014

Na Virtuální mapové sbírce byla spuštěna nová webová aplikace. Touto aplikací je možné pohodlně prohlížet automaticky nalezené mapové značky na mapách III. vojenského mapování z období 20. a 30. let dvacátého století.

27 tisíc map a plánů on-line, 25. srpen 2014

Virtuální mapová sbírka v tuto chvíli obsahuje přes 27 tisíc různých map a plánů, které lze prohlížet on-line ve vysokém rozlišení. Mapy lze vyhledávat buď pomocí geografického vyhledávání nebo pomocí pokročilého vyhledávání. V pokročilém vyhledávání je možné například vyhledávat mapy jen ze zvoleného archivu. Lze tak zjistit, že z Třeboňského státního archivu je on-line zpřístupněno téměř 8 tisíc map a z Národního technického muzea okolo 6 tisíc map a plánů.

Galerie glóbů, 16. července 2014

Na Virtuální mapové sbírce v sekci Glóby jsou vystaveny 3D modely glóbů ze Strahovského kláštera a Národního technického muzea. Modely glóbů lze prohlížet v aplikaci GoogleEarth, ktará také umožňuje jednotlivé modely mezi sebou porovnávat pomocí zprůhledňování.

Katalog Mapové sbírky HÚ AV ČR, 30. května 2014

V katalogu Mapové sbírky HÚ AV ČR je několik desítek nových záznamů s i náhledy (doporučujeme zapsat do pole formát MAPY). Publikovány jsou i první záznamy map III. vojenského mapování. Byla spuštěna nová verze towns.hiu.cas.cz

MapComparer, 8. května 2014

Virtuální mapovou sbírku obohatila nová webová aplikace MapComparer, která umožňuje porovnávat různé staré mapy ve čtyřech mapových oknech. V každém okně si lze spustit jinou mapu a porovnávat tak 4 mapy naráz. Zoomování a posouvání mapy v jednom okně synchronně posouvá mapy i v ostatních oknech.

Model glóbu W. J. Blaeua, 15. dubna 2014

Na www.virtualnimapovasbirka.cz v sekci glóby je možné si prohlédnout náš první model glóbu. V aplikaci Google Earth je zpřístupněn glóbus W. J. Blaeu z roku 1630. Předností našeho modelu oproti jiným pokusům o digitalizaci je čitelnost nejmenších detailů a možnost zprůhledňování.

Publikováno přes 12.000 map, 12. března 2014

Na mapovém portálu www.virtualnimapovasbirka.cz je nyní publikováno přes 12.000 map v maximálním dostupném rozlišení (převážně 600dpi).

III. vojenské mapování, 9. prosinec 2013

Dokončení katalogizace map III. vojenského mapování 1:25 000 a 1:75 000 v Národním archivu a v Mapové sbírce Historického ústavu AV ČR

Virtuální mapová sbírka, 21. listopadu 2013

Mapy zdigitalizované v rámci projektu se postupně začínají objevovat na mapovém portálu www.virtualnimapovasbirka.cz. Portál bude oficiálně představen na konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2013 28. listopadu v Národním archivu v Praze.

Georeferencování III. vojenského mapování Slovenska, 10. listopadu 2013

Nová metodika georeferencování map III. vojenského mapování oslovila naše slovenské kolegy natolik, že jim pomůžeme s přesnou lokalizací těchto map z území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Digitalizace glóbu Willema Janszoona Blaeua, 4. listopadu 2013

V rámci spolupráce se Strahovským klášterem proběhla během několika málo dní digitalizace zemského glóbu Willema Janszoona Blaeua. Tento glóbus z roku 1630 s průměrem 105 cm byl před digitalizací restaurován a ze skenovacího pracovitě VÚGTK, v. v. i. odjel rovnou na výstavu.

Příspěvky na konferenci Historické mapy v Bratislavě, 25. října 2013

Na konferenci byly předneseny dva příspěvky - Digitalizace starých glóbů a Nový postup georeferencování map III. vojenského mapování. Oba příspěvky se stkaly s velmi pozitivní ohlasem. Článek k prvnímu příspěvku si můžete přečíst v Publikacích, článek o georeferencování map III. vojenského mapování vyjde v Kartografických listech 2/2013

Spolupráce s mapovými sbírkami pokračuje, 28. května 2013

K dnešnímu dni už spolupracujeme s jedenácti paměťovými institucemi. K projektu se nově připojili: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Městská knihovna v Praze. Další instituce jsou v jednání!

Georeference III. vojenského mapování, 4. dubna 2013

Po intenzivní roční práci se nám podařilo dokončit georeferenci map III. vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000. Georeference se skládá z několika netriviálních transformací, pro které bylo využito přes 4500 identických bodů. Podařilo se nám tak oproti předchozím pokusů o georeferenci těchto map významě zvýšit polohovou přesnost. Výsledky budeme prezentovat na mezinárodní kartografické konferenci ICA v Drážďanech (25. - 30. 8.) a také na 20. kartografické konferenci v Plzni (5. -6. 9.)

Krajina Broumovska, 15. leden 2013

Panel věnovaný krajině Broumovska na starých mapách v rámci putovní výstavy Via Benedictina, připravené k 800. výročí příchodu benediktinů na Policko a Broumovskorejčí

Spolupráce s mapovými sbírkami, 18. prosince 2012

Ke konci roku můžeme napsat, že už spolupracujeme s 8 mapovými sbírkami, kterým v rámci tohoto projektu digitalizujeme mapy a atlasy.
Spolupracujeme s: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Státní oblastní archiv v Třeboni, Národní knihovna v Praze, Muzeum Brněnska, Státní oblastní archiv v Plzni, FŽP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, Národní technické muzeum, Městské muzeum v Jaroměři.

Mapová sbírka HÚ AV ČR, 30. října 2012

E. Chodějovská představila novou podobu katalogu Mapové sbírky HÚ AV ČR.

Instalace nového serveru, 30. června 2012

Koncem června byl firmou Martin Mrázek dodán nový webový server včetně velkokapacitního uložiště. Po instalaci ptřebého softwaru a následné konfiguraci budou na server postupně nahrávány naskenované mapy a nové technologie pro jejich prohlížení.

Výzva k dodávce webového serveru, 15. května 2012

Pro potřeby řešení projektu NAKI poptáváme webový server.

Konference ICA v Barceloně, 21. dubna 2012

První výsledky projektu jsme prezentovali na mezinárodní konferenci ICA věnované starým mapám. Článek si můžete přečíst v Publikacích.

Zařízení pro digitalizaci glóbů je ve VÚGTK, 28. prosince 2011

Těsně před koncem roku dorazilo do VÚGTK nově vyvinuté zařízení pro digitalizaci glóbů. Toto unikátní zařízení bude umístěné ve speciální temné komoře, kde ho začátkem roku začně Klára Ambrožová testovat.

Máme nový velkoformátový skener! 27. listopadu 2011

Koncem listopadu byl dodán nový velkoformátový skener ScannTech 800i. Skener je typu flat-bad a lze na něm digitalizovat předlohy formátu až A0. Optické rozlišení je 800 dpi. Společně se skenerem byl dodán i výkonný obslužný počítač, který dokáže zpracovat gigabajtové soubory. Součástí počítače je i malé uložiště pro naskenované mapy. Skeneru byl bez problémů udělen atest od ČÚZK pro kartometrické skenování.

Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů, 4. listopadu 2011

Byla vypsána veřejná zakázka na zařízení pro digitalizaci glóbů.

Výzva k dodávce přesného kartometrického skeneru formátu A0, 28. června 2011

Je vypsána veřejná zakázka na nákup velkoformátového skeneru A0.