Spolupráce s mapovými sbírkami pokračuje, 28. května 2013

K dnešnímu dni už spolupracujeme s jedenácti paměťovými institucemi. K projektu se nově připojili: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Městská knihovna v Praze. Další instituce jsou v jednání!

Georeference III. vojenského mapování, 4. dubna 2013

Po intenzivní roční práci se nám podařilo dokončit georeferenci map III. vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000. Georeference se skládá z několika netriviálních transformací, pro které bylo využito přes 4500 identických bodů. Podařilo se nám tak oproti předchozím pokusů o georeferenci těchto map významě zvýšit polohovou přesnost. Výsledky budeme prezentovat na mezinárodní kartografické konferenci ICA v Drážďanech (25. - 30. 8.) a také na 20. kartografické konferenci v Plzni (5. -6. 9.)

Spolupráce s mapovými sbírkami, 18. prosince 2012

Ke konci roku můžeme napsat, že už spolupracujeme s 8 mapovými sbírkami, kterým v rámci tohoto projektu digitalizujeme mapy a atlasy.
Spolupracujeme s: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Státní oblastní archiv v Třeboni, Národní knihovna v Praze, Muzeum Brněnska, Státní oblastní archiv v Plzni, FŽP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L, Národní technické muzeum, Městské muzeum v Jaroměři.

Instalace nového serveru, 30. června 2012

Koncem června byl firmou Martin Mrázek dodán nový webový server včetně velkokapacitního uložiště. Po instalaci ptřebého softwaru a následné konfiguraci budou na server postupně nahrávány naskenované mapy a nové technologie pro jejich prohlížení.

Výzva k dodávce webového serveru, 15. května 2012

Pro potřeby řešení projektu NAKI poptáváme webový server.

Konference ICA v Barceloně, 21. dubna 2012

První výsledky projektu jsme prezentovali na mezinárodní konferenci ICA věnované starým mapám. Článek si můžete přečíst v Publikacích.

Zařízení pro digitalizaci glóbů je ve VÚGTK, 28. prosince 2011

Těsně před koncem roku dorazilo do VÚGTK nově vyvinuté zařízení pro digitalizaci glóbů. Toto unikátní zařízení bude umístěné ve speciální temné komoře, kde ho začátkem roku začně Klára Ambrožová testovat.

Máme nový velkoformátový skener! 27. listopadu 2011

Koncem listopadu byl dodán nový velkoformátový skener ScannTech 800i. Skener je typu flat-bad a lze na něm digitalizovat předlohy formátu až A0. Optické rozlišení je 800 dpi. Společně se skenerem byl dodán i výkonný obslužný počítač, který dokáže zpracovat gigabajtové soubory. Součástí počítače je i malé uložiště pro naskenované mapy. Skeneru byl bez problémů udělen atest od ČÚZK pro kartometrické skenování.

Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů, 4. listopadu 2011

Byla vypsána veřejná zakázka na zařízení pro digitalizaci glóbů.

Výzva k dodávce přesného kartometrického skeneru formátu A0, 28. června 2011

Je vypsána veřejná zakázka na nákup velkoformátového skeneru A0.